Ferratum FöretagslånFerratum Business erbjuder företagslån utan krav på säkerhet, personlig intervju eller krångligt pappersarbete. Deras erfarna lånespecialister arbetar snabbt och effektivt och beviljar lån utan onödig väntan. Ett företag som är i behov av omedelbar finansiering och inte har tid att vänta på den vanliga bankens långsamma och omständliga hantering av en låneansökan kan skicka in en ansökan på nätet och få ett snabbt erbjudande om ett företagslån.

Fördelar med ett småföretagslån från Ferratum

  • Säger ja när andra banker1 säger nej
  • Lån till små företag från 20 000 – 500 000 kronor
  • Enkel ansökan som tar mindre än 5 minuter
  • Pengarna finns tillgängliga på företagskontot inom 24 timmar
  • Transparanta och tydliga lånevillkor
  • Alltid tillgång till en lånespecialist

Vad krävs för att få ett företagslån från Ferratum Business?

Ferratum Business erbjuder företagslån utan säkerhet. De baserar sitt beslut på företagets kassaflöde baserat på transaktionshistorik. Beslut om lån baseras inte på en kreditupplysning utan på företags in- och utbetalningar under en tidsperiod, så kallade betalningsströmmar.

Ferratums företagslån har en återbetalningstid på 6-12 månader.

Det är för svårt för många små företag att låna pengar

För många småföretagare är ett av de stora hindren för att kunna expandera verksamheten svårigheten att hitta tillräckligt kapital för att finansiera tillväxten. Att få tillgång till krediter för att kunna utveckla sin verksamhet är en av de största utmaningarna för de flesta småföretagare. En del av vad som gör det svårare än det borde vara är att många små företagare helt enkelt inte vet var de kan hitta ett litet företags lån som går lätta att ansöka om och som utbetalas utan onödigt lång väntetid.

Nej från bankenbanker1 är ofta ovilliga att låna ut till fåmansföretag

Den allmänna uppfattningen i företagsvärlden är att endast en liten andel av alla småföretagare vänder sig till sin lokala bank när de är i behov av finansiering. De vet eller tror sig veta på förhand att det är hopplöst. Svenska banker1 är helt enkelt inte intresserade av att låna ut pengar till mindre företag och det gäller särskilt enmans eller fåmansföretag. Risken att göra kreditförluster bedöms helt enkelt som för stor.

Den naturliga lösningen för att finansiera ett växande företag borde vara att vända sig till samma bank som företagaren har sitt företagskonto. Tyvärr är förutsättningen för många småföretagskunder ganska liten att bli beviljad ett lån i en bank som hellre vill tjäna lätta pengar på storföretag eller privatkunder med god ekonomi. Lån till små företag innebär mycket jobb och hög risk för framtida huvudvärk för den enskilde banktjänstemannen.

Företagslån från banken

banker1 är konservativa och undviker helst att ta några risker. Till deras fördel kan dock sägas att om de beviljar ett lån så blir villkoren bra och räntorna marknadsmässiga. Det går att få ett företagslån från den vanliga banken förutsatt att verksamheten och företagets ägare har en bra kreditvärdering, har en historik av framgångsrika affärer i näringslivet flera år samt kan erbjuda tillräckliga säkerheter.

Ferratum – ett alternativ till banken

Om företagets ägare inte kan leva upp till de hårda krav som ställs måste han eller hon undersöka andra alternativ. Ett bra ställe att börja på är Ferratum Business som kan bevilja lån till egna företagare där banken hade sagt nej.

Ofta kan ett behov av kapital uppstå plötsligt och kräver en snabb lösning. Idag finns det flera alternativ beroende på behovet av finansiering och hur snabbt kapitalet behövs. Naturligtvis är det så att snabb tillgång till kapital från alternativa långivare kan bli något dyrare än ett traditionellt lån så det är viktigt att ha en genomarbetad plan för vad lånet ska användas till.

banker1 tar kreditupplysningar på småföretagare och bedömer dem enligt samma stelbenta besluts- och regelverk som privatkunder. Detta innebär att ett bra kassaflöde och en växande omsättning inte alltid räcker för att kvalificera sig för ett lån på banken. Ferratum Business fäster mindre vikt på kreditpoäng och studerar istället företagets kassaflöde som grund för ett kreditbeslut. Syftet med Ferratums lån är att fylla kortsiktiga kapitalbehov och är inte tänkt som ett alternativ till långsiktig företagsfinansiering.

Att hitta rätt långivare

Att hitta rätt långivaren går inte alltid över en natt: även om det kan finnas massor av potentiella lånealternativ, inte varje företagslån eller långivare är skapade lika – det gäller särskilt de företag som opererar utanför den traditionella banksektorn. Varje långivare erbjuder olika villkor, vilket ofta gör det svårt att jämföra dem. När det behövs skakas fram pengar snabbt kan det ibland vara frestande att ta det första legitima erbjudandet som dyker upp, men det är kanske inte den bästa metoden.

För att hitta ett lån som möter sina affärsbehov och nuvarande ekonomiska situation kan en företagare utnyttja den erfarenhet och expertis från någon med lång erfarenhet av företagsfinansiering.

Om Ferratum

Ferratum Business riktar sig till småföretagare med målsättningen att tillhandahålla den bästa möjliga låneupplevelsen. Moderna företag som är aktiva i en föränderlig marknad behöver ibland finansiering snabbt och utan fördröjning och Ferratums affärsidé är att förse småföretagare med det investeringskapital de behöver, när det behövs.