Debt to income - Skuldkvot

Höga skulder och lån – Lånet.com

Belopp: 123
Villkor: 123
Show more results

Innehåll

Skuldkvoten är en faktor när en långivare tar beslut om att bevilja ett nytt lån. En hög belåningsgrad leder till en svag kreditvärdighet vilket gör det svårare att få ett lån till en skälig ränta. Om du redan har stora bolåneskulder och behöver ett lån utan säkerhet, låna av en internetlångivare istället för banken. Försök att hitta en undertecknare, och välj en längre amorteringsperiod.

Skuldkvoten

Långivare är i första hand inte intresserade av hur stora skulderna är i absoluta tal. Det handlar istället om hur stora de är i förhållande till inkomsten. För att beräkna skuldkvoten delas den totala skulden med den disponibla inkomsten (inkomst efter skatt + bidrag).

Skulder/Disponibel inkomst x 100 = Skuldkvot (%).

Exempel: Med 500 000 kronor i skulder och 250 000 kronor i disponibel inkomst blir skuldkvoten 200 %.

Skuldkvot eller belåningsgrad avseende blanco lån (lån utan säkerhet) är inte det samma som skuldkvotstaket för bolån.

Vid lån utan säkerhet är långivaren mer intresserad av att se hur stor den disponibla inkomsten är efter att alla fasta utgifter och lån är betalda.

Medlåntagare

Det går att förbättra sina chanser odds för att få godkänt på ett lån genom ta med en till person som undertecknar lånet. En undertecknare eller lånegarant lånar inte själv pengar utan garanterar endast att betala långivaren om det blir problem med återbetalningen.

Om du har en nära vän eller familjemedlem med ett lågt skuld-till-inkomst förhållande, fråga henne om hon skulle vara villig att underteckna ditt lån. Så länge som din undertecknare har en tillräckligt låg skuldkvot, kan hennes garanti lugna långivare som inte är nöjda med din skuldnivå.

Längre lån

Ju kortare amorteringstid ett lån har, desto högre blir den månatliga betalningen. Du kan ofta välja att sänka din månatliga betalning genom att förlänga lånets löptid och betala tillbaka det under en längre period. Om du kan bevisa att du har tillräckligt med inkomst för att täcka en låg månatlig betalning plus dina befintliga skyldigheter kan långivaren vara mer villig att godkänna din låneansökan. Nackdelen är att du sannolikt kommer att få en högre samlad räntekostnad, och du kommer därför att betala mer för att låna pengar.

Nya aktörer

Om traditionella banker inte är villiga att ge dig ett lån utan säkerheter, gör en låneansökan med snabbt svar direkt hos någon av de många nya aktörerna på kreditmarknaden i stället. Nya långivare kan bevilja lån till personer med hög skuldkvot och även till den som råkat ut för en betalningsanmärkning.

Vad är en bra skuldkvot?

Vi har alla en känsla av att mer inkomst och mindre skulder är bra saker. Men vad är det idealiska förhållandet mellan inkomst och skuld? Om din skuldkvot är för hög, kan ett plötsligt inkomstbortfall lämna dig med ohållbara skuldnivåer. Men att undvika skulder helt och hållet har också nackdelar.

Varför belåningsgraden är viktig

För varje individ är belåningsgraden ett viktigt nyckeltal att hålla ett öga på. Det beror på att det berättar mycket om hur din ekonomiska situation ser ut. Skuldkvoten är ett viktigt mått på din ekonomiska trygghet. Ju lägre den är, desto mindre av dina arbetsinkomster går åt till att betala skulder. Med en låg DTI, kan du sannolikt bättre stå emot dåliga tider och ta risker. Om du vill ta ett jobb som betalar mindre men som du alltid har drömt om, behöver du inte oroa dig så mycket om en lägre inkomst. Plus, skuld = stress. Ju högre din DTI är, desto mer kan du börja känna det som om du är på ett löpande band, och arbetar bara för att betala av dina borgenärer.

Referenser

Riksbanken: Skuldsättning i olika åldersgrupper